Обекти за Digital Signage реклама

Автогара - гр. Добрич

Посещаемост
Средната ежедневна посещаемост на Автогарата може да варира в зависимост от дните, а тя е от 2 100 до 4 500 пътници, гости и посетители на автогарата или средно 90 000 души месечно, като в натоварените за сезона дни са в пъти повече!

Аудитория
Аудиторията на Автогара Добрич е разнообразна и варира между 17 и 55 години. Посетителите на Автогарата са от средната класа Българи, като повечето от тях са ученици и ежедневно пътуващи до близките населени места . Много от посетителите и пътуват и с цел бизнес . Посетителите на автогара имат средно 15-20 мин престой, което е напълно достатъчно да се запознаят неколкократно с Вашето предложение.

Рекламни дисплеи
ДИСПЛЕЙ № 1 - НА КАСИТЕ
Дисплей №1 е позициониран над касите за вземане на билети. Има видимост от входа и е първото нещо, което се забелязва с влизането в Автогарата. Каса 3 е единствената вътрешна каса , което я прави постоянно посещаема,съответно налага изчакване от 5 - 10 минути за преминаване. Дисплея се намира в близост до чакалнята на автогарата , което предразполага хората да се настанят удобно чакащи своят автобус и да се насладят на вашата рекламата .

Снимка на дисплей 1

Желате индивидуална оферта? Свържете се с нас