Какво е Digital Signage ?

Какво е Digital Signage ?

Digital Signage е решение, което позволява представянето на Вашето дигитално съдържание по атрактивен, иновативен и динамичен начин.

Посрдством нашите Digital Signage решения, Вие може да рекламирате пред потенциални клиенти в точното време, на точното място. Силата на този тип реклама е във факта, че рекламните екрани са свързани в общата информационн система и съдържанието им може да бъде подменяно динамично и спрямо Вашите нужди.